Sợi Song Mây và Nhà Thùng nước mắm Phú Quốc

Làng truyền thống Nước Mắm Phú Quốc

Các du khách sẽ được tham quan và khám phá quy trình tạo thành và sản xuất của loại nước mắm hảo hạng của các nhà thùng nước mắm Phú Quốc với truyền thống hàng trăm năm nay. Tên thường được dùng để gọi của các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống ở […]

View More
Vung Bau Beach , Cua Can
Phu Quoc Island
ADDRESS